fbpx

KEMPFESTAS TĖVAMS

APIE KEMPFESTĄ TĖVAMS

Trakų rajone, “Meilės mieste” startuoja antroji stovykla – festivalis “KEMPFESTAS” tėvams.

Šio renginio tikslas yra suteikti būsimiesiems ir esamiesiems tėvams ir globėjams papildomas žinias, orientuotas į:

 • kokybiškų ir šiltų santykių su vaiku užmezgimą/atstatymą;
 • vaiko fenotipo analizę;
 • vaiko archetipo pažinimą;
 • vaiko tipažo pažinimą;
 • auklėjimo metodo pritaikymą kasdienybėje, remiantis nustatyto vaiko asmens fenotipu, archetipu ir tipažu;
 • emocijų koordinavimą per verbalinių, paraverbalinių ir neverbalinių įgūdžių tobulinimą;
 • atvirų klausimų metodiką, kuri padės tikslingai motyvuoti vaiką, nukreipiant jį autentiškumo link;
 • skirtingus raidos etapus, galimas/esamas raidos krizes bei jų sprendimo būdus;
 • savęs pažinimą per Eneagramos metodą;
 • giluminės emocijos būsenos analizę per bendrą EBRU šeimos terapiją;
 • Eden metodą, skirtą visos šeimos emocinės ir fizinės energijos subalansavimui.

Tikslo sieksime kryptingų seminarų, praktikų, terapijų, kūrybinių dirbtuvių ir individualių konsultacijų pagalba, kurias vykdys kompetentingi savo sričių specialistai bei kiti renginio svečiai.

Vakaro eigoje šoksime į svaiginantį stovyklos – festivalio ritmą, priminsiantį jaunystės laikų diskotekas, nukelsiantį į vakarones prie laužo, žaidimus, į nepažintas gongų naktis ir meditacijos pasaulį.

GARANTUOJAME KOKYBĘ

PAAUGLIŲ VASAROS STOVYKLA

 

Siekdami užtikrinti renginio kokybę ir tėvelių vidinę ramybę į „KEMPFESTĄ“ tėvams kviečiame atvykti su mažaisiais, kurių laukia atskira aktyvi programa tėvų/globėjų užimtumo metu.

„Kempfesto“ pabaigoje dalyviams išduosime žinių išklausymą patvirtinančius pažymėjimus.

PROGRAMA ŠIUO METU PILDOMA

PAAUGLIŲ VASAROS STOVYKLA

PAŠNEKOVAI ŠIUO METU PILDOMI