fbpx

TAISYKLĖS

 

BENDROS NUOSTATOS:

 •  Kempfestas“ – tai stovyklų-festivalių ciklasskirtas trims skirtingoms žmonių grupėmsvaikamspaaugliams ir tėvams.   Kiekvienai grupei vykdomas atskiras   renginys.
 • Kempfesto“ vaikams pradžia: 2021 m. liepos 21 d., 10:00 val. Durys atidaromos liepos 21 d., 08:00 val. Renginio pabaigaliepos 31 d., 17 val. 
 • Kempfesto“ paaugliams pradžia: 2021 m. rugpjūčio 16 d., 11:00 val. Durys atidaromos rugpjūčio 16 d., 08:00 val. Renginio pabaigarugpjūčio 21 d., 13 val.
 • Kempfesto“ tėvams pradžia: 2021 m. rugpjūčio 11 d., 10:00 val. Durys atidaromos rugpjūčio 11 d., 08:00 val. Renginio pabaigarugpjūčio 15 d., 12 val. 
 • Renginio vieta:  Trakų raj. Salkininkų km. „Meilės miesto“ teritorija. 
 • Taisyklių tikslasapibrėžti „Kempfesto“   dalyvių teises ir pareigasužtikrinti   stovyklos-festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią  renginio eigą. 
 • Vasaros vaikų stovykla-festivalis „KEMPFESTAS“ yra skirtas 7 – 12 metų amžiaus vaikams.
 • Vasaros paauglių stovykla-festivalis „KEMPFESTAS“ yra skirtas 13–18 metų amžiaus paaugliams. 
 • Vasaros tėvų/globėjų stovykla-festivalis „KEMPFESTAS“ yra skirtas   būsimiesiems ar esamiesiems vaikų   tėvams/globėjams. 
 • Sovyklos-festivalio teritorijaaptverta renginio vieta, į kurią galima patekti tik  anksto   sudarius dvišalę sutartį su renginio   organizatoriumiVšĮ „MEDA PROJECT“, įm.k.:302499455, atstovaujama direktorės Eglės Navakauskaitėsveikiančios   pagal įstaigos įstatustoliau –  anksto pervedus sutartyje nurodytą  paramos sumą ir gavus specialią   apyrankękurią renginio organizatorius  suteikia prieš patenkant į renginio   teritorijąDalyviai privalo viso  „KEMPFESTO“ metu išsaugoti ir nešioti  specialią apyrankę.
 • Renginio metu pilnai atsisakoma   mėsos gaminių ar produktųkurių sudėtyje yra bet kokia  mėsos rūšis  (įskaitant ir žuvį). Į renginio teritoriją DRAUDŽIAMA   įsinešti maisto produktų , kurių   sudėtyje yra mėsos.
 • Renginio metu nebus prekiaujama   alkoholiniais gėrimais bei tabako   gaminiais. 
 • Alkoholįtabako gaminius ar narkotines medžiagas įsinešti į renginio teritoriją   griežtai DRAUDŽIAMA; 
 • Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagųagresyvūs bei piktybiškai   trukdantys renginio eigai dalyviai, bus neįleidžiami arba pašalinami    sovyklos-festivalio teritorijos be teisės sugrįžti. 
 • Piktybiškai ar sąmoningai suniokotą   inventorių ar kitų dalyvių turtą privalės   atlyginti nepilnamečių  stovyklos-festivalio dalyvių tėvai/globėjai.   Pilnamečiai  padaryta žalą atsako   patys. 
 • Apie visus pažeidimus bus pranešama   nepilnamečio dalyvio tėvams/globėjamsesant būtinybei – policijai. 
 • Kiekvienas „KEMPFESTO“ dalyvis  (asmuokuris patenka į renginio teritorijąbesąlygiškai sutinka  ir įsipareigoja   laikytis šių taisyklių. 

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

 

 • Visi stovyklos-festivalio „Kempfestas“ dalyviaipatekę į renginio teritorijąprivalo rūpintis savo   sveikata ir   saugumu bei gerbti kitų dalyvių teises ir  teisėtus interesus
 • Stovyklautojaipatekę į renginio teritorijąyra patys atsakingi  savo daiktų   saugumą   praradimą ar sugadinimą. 
 • „KEMPFESTO“ dalyvis sutinkakad   organizatorius renginio metu filmuotų ir   fotografuotų visoje stovyklos-festivalio teritorijoje ar  jos ribų ir vėliau visą medžiagą naudotų reklamos tikslais, bet kokiu būdu ir bet kokiose  žiniasklaidos priemonėse neterminuotą   laikotarpį; 
 • Vasaros stovyklos-festivalio „KEMPFESTAS“ dalyviai   sutinka ir neprieštarauja būti apieškomi prieš patenkant į   renginio teritoriją ar kitas renginio zonas, siekiant    patikrinti ar dalyvis nesineša šiose   taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų  visuomenei pavojingų daiktų.   Apieškojimo metu rastišiose taisyklėse    draudžiami ir (arbakiti visuomenei   pavojingi daiktai bus konfiskuojami   negrąžintinai 
 • „KEMPFESTO“ dalyviai privalo laikytis  stovyklos-festivalio saugumą atsakingų asmenų   nurodymų bei  renginio tvarką ir eigą  atsakingų savanorių nurodymų.    nurodymų nevykdymą renginio   dalyviai gali būti išprašyti  renginio be   teisės sugrįžti. 
 • Renginio teritorijoje, be organizatoriaus raštiško sutikimo,   draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arbareklaminę veiklą. 
 • Visoje „Meilės miesto teritorijoje ar   aplink  draudžiama kūrenti laužus,   naudotis šašlykinėmis,   kepsninėmis ar kitais daiktaiskurie yra susiję su   ugnies įžiebimu tam NESKIRTOSE vietose; 
 • Kartą patekus į renginio teritoriją   draudžiama  jos išeitinebent tai būtų  numatyta renginio   programoje arba gavus organizatoriaus  raštinį sutikimąNepilnamečiai renginio   teritoriją gali     palikti tik lydint atsakingiems asmenimis 
 • Dalyviai įsipareigoja dalyvauti visose   pagrindinėse veiklose ir pasirinktiniame papildomame užimtume 
 •  Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus renginio dalyviai privalo nedelsiant   pranešti   organizatoriui arba atsakingiems   asmenimssavanoriams. 

 Į „KEMPFESTO“ TERITORIJĄ DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI:

 

 • Narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, bei jų vartojimui reikalingų priemonių.
 • Alkoholinių gėrimų.
 • Tabako gaminių ar elektroninių cigarečių bei jų skysčių.
 • Maisto ar skysčių stiklinėje taroje (stiklinės taros).
 • Maisto produktų, kurių sudėtyje yra mėsos (įskaitant ir žuvį).
 • Benzino ar žibalo;
 • Bet kokios rūšies ginklų, sprogstamųjų medžiagų, pirotechnikos.
 • Nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių.
 • Daiktų, kurie pavojingi Jūsų ir aplinkinių saugumui (pvz.: aštrūs, sunkūs daiktai).

 

ATVYKIMAS IR APYRANKĖS:

 

 • Patekimą į vasaros paauglių stovyklą-festivalį „KEMPFESTĄ“  garantuoja iš anksto sudaryta ir patvirtinta dvišalė sutartis, pagal kurią asmuo yra įtraukiamas į dalyvių sąrašą. Sąraše esantiems asmenims prieš patenkant renginio teritoriją bus suteikiama speciali apyrankė. Apyrankę privalu dėvėti visą festivalio laiką.
 • Pasirašyta dalyvio sutartis negali būti anuliuojama ar nutraukiama, parama negrąžinama. Esant nenumatytiems atvejams, vietoje registruoto stovyklautojo, iš anksto suderinus, gali atvykti kitas dalyvių amžių atitinkantis asmuo.

KEMPINGO ZONOS TAISYKLĖS:

 • Stovyklautojai privalo gerbti kitų dalyvių poilsį ir nurodytomis valandomis netriukšmauti.
 • Palapines galima statyti tik specialiai palapinėms statyti pažymėtose zonose, kurias nurodys organizatoriaus įgalioti asmenys.
 • Statyti pavėsines, paviljonus ar palapines, neskirtas miegojimui, bei palapines, kurių gamybinėje informacijoje nurodytas didesnis žmonių skaičius nei yra realybėje – draudžiama.
 • „Meilės miesto“ teritorijoje bus įrengti tualetai, dušai ir praustuvės. Dalyviams
  bus suteikiami 2 vienkartiniai kuponai dušui. Papildomi apsilankymai duše yra apmokestinami atskirai.
 • Į vasaros paauglių stovyklos-festivalio teritoriją dalyviams leidžiama   įsinešti 
  neatidarytus nealkoholinius gėrimus bei maisto produktus. 
LAUŽAVIETĖS: 
 • Vasaros paauglių stovyklos-festivalio „KEMPFESTAS“ metu LEIDŽIAMAS laužų, šašlykinių kūrenimas.
 • Renginio teritorijoje, tam skirtose vietose, numatytu laiku ir iš anksto gavus leidimą bei prižiūrint atsakingam asmeniui, dalyviai galės savo iniciatyva kurti laužus ar šašlykines neribotą kiekį kartų. Tam skirtas malkas ar priemones, tokias kaip: degtukai, sauso kuro tabletės ar kitas laužo kūrimui skirtas priemones (išskyrus benziną ar žibalą) dalyviai galės įsinešti į teritoriją atvykimo metu arba įsigyti vietoje.
 • Kepimo groteles ar tam skirtus greitpuodžius taip pat bus galima įsinešti į renginio teritoriją arba naudotis esamais, tačiau jų skaičius ribotas.
 • Gerbkime ir saugokime vieni kitus!  Baigus naudotis laužavietę sutvarkykime, ugnies likučius užgesinkime.
 • Būkime draugiški aplinkai, laikykimės tvarkos. Stovyklos-festivalio teritorijoje bus įrengtos šiukšliadėžės, jomis ir naudokimės. Jei pritrūkote šiukšlių maišų jų galite paprašyti renginio savanorių arba renginio info centre.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS:

 

 • Transporto priemones leidžiama palikti tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.
 • Automobilių aikštelės zonoje draudžiama statyti palapines, vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti, kurti laužus ar šašlykines ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.
 •  Renginio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
 • Automobiliams parkuoti skirta teritorija nėra tam specialiai pritaikyta. Organizatorius įspėja, tačiau neatsako už galimą automobilių įklimpimą ar bet kokį kitą įvykį susijusį su oro ar gamtos sąlygomis.

Į „KEMPFESTO“  TERITORIJĄ NEBUS ĮLEIDŽIAMI:

 

 • Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų ar alkoholinių gėrimų.
 • Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems „KEMPFESTO“ dalyviams.
 • Asmenys, neturintys galiojančio asmens dokumento.

„KEMPFESTO“ SAUGUMAS:

 

 • Vasaros paauglių stovyklos-festivalio „KEMPFESTAS“ dalyviai įsipareigoja nekelti grėsmės kitiems dalyviams. Draudžiama gadinti renginio teritorijoje esančią infrastruktūrą, ženklus, reklaminius stendus ir kitą įrangą;
 • Renginio darbuotojai, saugos tarnybos darbuotojai ir savanoriai vilkintys specialia apranga, turi teisę:
 1. tikrinti asmenų apyrankes;
 2. tikrinti dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
 3. tikrinti dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti neleistinus daiktus, šiuos daiktus konfiskuoti ir esant reikalui pranešti atitinkamoms tarnyboms;
 4. panaudoti jėgą ginant kitų „KEMPFESTO“ dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju.
 • Organizatorius pasilieka teisę pilnamečius asmenis, nesilaikančius stovyklos-festivalio taisyklių, šalinti iš renginio teritorijos, o nepilnamečius šalinti prieš tai informavus tėvus, globėjus, nukerpant festivalio apyrankę. Esant reikalui apie pažeidimus pranešant policijai ar kitoms tarnyboms.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

 

 • Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio programą, pašnekovų ar pramogų sąrašą;
 • Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame „KEMPFESTO“  internetiniame puslapyje bei renginio teritorijoje esančiame informacijos stende.